!
 
| |
 
__ » Ξεννας Σεμλη
HOMEPAGE
ΠΡΟΦΙΛ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
• ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
RAFTING
TREKKING
CANOE-KAYAK
PAINTBALL
CANYONING
CAMPING
4X4
VIA FERRATA
• ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒ/ΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΕΜΕΛΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
  • Με αφορμ τα γενθλια, τη γιορτ, την αποφοτηση των παιδιν σας ετοιμσαμε προγρμματα ειδικ σχεδιασμνα για να ψυχαγωγσουν, να διασκεδσουν και να εκπαιδεσουν τα παιδι εν παρλληλα θα κληθον να δοκιμσουν τις ικαντητς τους σε πρωττυπες δραστηριτητες, να αναπτξουν το πνεμα ομαδικτητας και το χτσιμο των σχσεων μσα στην ομδα.
  • Στχος εναι να προσφρουμε στα παιδι τη δυναττητα για δημιουργικ επικοινωνα και ψυχαγωγα. Πιστεουμε τι καλλιεργντας αυτ την επαφ με τα λλα παιδι και με την καθοδγηση και επβλεψη μπειρων συνοδν, βοηθμε την ανπτυξη αξιν και ικανοττων πως αυτοπεποθηση, πρωτοβουλα, σεβασμς, επικοινωνα, υπευθυντητα, ευγενς μιλλα.
  • Το πργραμμα μπορε να περιλαμβνει μεγλο ερος δραστηριοττων που πραγματοποιονται κυκλικ απ τους συμμετχοντες χωρισμνους σε ομδες.
  • Αναλαμβνουμε εκδηλσεις και διοργνωση των Πρτυ σε λη την Ελλδα.